Féach anseo thíos Liosta Frásaí Gaeilge ó Ghrúpa Gaeilge Cuala.  B’fhéidir go gcabhróidh sé le roinnt de na tuismitheoirí roinnt Gaeilge a labhairt leis na páistí.

Beidh Tráth na gCeisteanna Dá-theangach againn Satharn 16 Meán Fómhair do chlanna.   Chéad chruinniú eile den ghrúpa Domhnach 11 Meitheamh 8.30 in.  Ní mhaireann aon chruinniú ach 30 nóiméad ar a mhéid

Here’s a list of Irish phrases from Cuala’s Grúpa Gaeilge that parents and/or coaches may find useful to use at training or matches. They are also organising a Bi-lingual Family Quiz Saturday 16th September and the group meets next in at Cuala 8.30 pm on Sunday 11th June.  All welcome.  Meetings last maximum 30 minutes.

Frásaí Gaeilge Cuala 1.

An-mhaith.

Go hiontach.

Very good

Or

Excellent

Mí-ádh.

Hard luck.

Ciúnas, le do thoil.

Ciúnas, le bhur dtoil.

Quiet, please. (singular)

Or

Quiet, please. (plural)

Éist, le do thoil.

Éistigí, le bhur dtoil

Listen, please. (singular)

Or

Listen, please. (plural)

Déanaigí line.

Line up. (lit. Make a line. Plural)

Buail an liathróid.

Buailigí an liathróid.

Hit the ball. (singular)

Or

Hit the ball. (plural)

Tabhair cic don liathróid.

Tugaigí cic don liathóid.

Kick the ball. (singular)

Or

Kick the ball. (plural)

Beir ar an liathróid.

Beirigí ar an liathróide.

Catch the ball. (singular)

Or

Catch the ball. (plural)

Pioc suas na cóin/sliotair/liathróidí,bibeanna,  más é do thoil é.

Piocaigí suas na coin/ sliotair /liathróidí /bibeanna, más é bhur dtoil é

Pick up the cones/ sliothars / cones / bibs please. (singular)

Or

Pick up the cones/ sliothars / cones / bibs please. (Plural)